I. Yêu cầu tuyển dụng

   - Trình độ Phổ thông Trung học trở lên

   - Có 2 năm kinh nghiệm làm Nội thất, xưởng mộc

   - Bằng Nghề liên quan (nếu có)

   - Tiếng Anh 4.0

II. Thông tin liên quan

   - Tham gia phỏng vấn

   - Lương 18-20 $/giờ

   - Làm việc tại BC Canada